Cena

Základná sadzba*

20 EUR / preliačina

Cestovné náklady pri výjazde za klientom

0.2 EUR / km

* V závislosti od veľkosti, miesta, hĺbky a rozsahu poškodenia. Využite nás hodnotiaci systém a pošlite nám fotografie vašich preliačín, obratom vám pošleme odhad ceny.